خدمت کاربران عزیز و وفادار سایت پی اس گیم اعلام می شود
سایت موقتا به حالت تعلیق درامده و قرار است برای مدتی غیرفعال بماند
البته تمامی اطلاعات سایت و کاربران محفوظ مانده ، تا زمانی که سایت مجددا راه اندازی شود
از صبر و بردباری و همیاری شما ممنونیم و امیدواریم که عذر ما را بپذیرید

با تشکر : مدیریت سایت پی اس گیم
game_ps@ymail.com